Forside   Græsk   Latin   Studieretning   Kunst & arkæologi   Sprog & kultur   Middelalder   Lærere   Studenter   Link   Redaktion   Copyright

De klassiske fag på Thisted Gymnasium og HF

 

Klassisksproglige studenter årgang 2001

 
Besøg på mændenes terme i Herculaneum under vor studierejse til Syditalien sensommeren 2000. Fra venstre: Inie, Christina, Berit, Anne, Naja, Kristine (foran Naja), Anne Margrethe, Kirsten, Lars, Karen, Elisabeth, Marietta, Liv og Lone.
 
Holdliste
 • Anne Margrethe Christensen, Bedsted

 • Marietta Krag Lindhardt, Hanstholm

 • Berit Pedersen, Hanstholm

 • Elisabeth Bækgaard Poulsen, Thisted

 • Kirsten Pugdahl Pedersen, Hundborg

 • Christina Louise Haaning Jensen, Thisted

 • Liv Ekmann, Snedsted

 • Kristine Søndergaard Heide, Thisted

 • Lone Jensen, Thisted

 • Naja Lee Jensen, Thisted

 • Inie Nør Madsen, Sundby

 • Karen Kristine Møller, Snedsted

 • Lars Svendsen, Thisted

 • Anne Toft Sørensen, Thisted

 • Line Utermøhl Kruse (kun LA)

 • Tine Dalbøl Pedersen (kun LA)

 • Charlotte Kaas Hansen (kun LA)

Retur til oversigt