Forside   Græsk   Latin   Studieretning   Kunst & arkæologi   Sprog & kultur   Middelalder   Lærere   Studenter   Link   Redaktion   Copyright

De klassiske fag på Thisted Gymnasium og HF

 

Latinske sentenser

Nedenfor findes et udvalg af latinske sentenser og ordsprog. Der kan findes flere på

1.  http://www.emu.dk:80/gym/fag/kl/inspiration/materialer/citater.html
2.  http://latinmaxims.com/sententiae-latinae/ 
3.  http://la.wikiquote.org/wiki/Pagina_prima

Et udvalg af græske sentenser findes på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_phrases

 • Ad libitum (så meget du ønsker)
 • Amor vincit omnia; se Omnia vincit amor ...
 • Anno Domini (i det Herrens år; bruges ved dateringer)
 • Ars longa vita brevis (kunsten er langvarig, men livet kort; tilskrives den græske læge Hippokrates)
 • Audentes fortuna iuvat (lykken står de dristige bi; inspireret af Vergils Æneide)
 • Aurea mediocritas (den gyldne middelvej; Horats)
 • Bellum dulce inexpertis (krigen er sød for dem, der ikke kender den; sagt af Erasmus af Rotterdam)
 • Bis dat qui cito dat (den, der giver kurtigt, giver det dobbelte; Publilius Syrus)
 • Carpe diem quam minimum credula postero (nyd dagen mindst mulig naiv i forhold til fremtiden; Horats)
 • Carpe diem (nyd dagen; kort udgave af opfordringen ovenfor)
 • Commune naufragium dulce (fælles skibbrud er sødt)
 • Conditio sine qua non (betingelse uden hvilken, dvs. en ufravigelig betingelse)
 • Credo quia absurdum (jeg tror (på Gud) på trods af (netop fordi), at det er ulogisk; citatet er inspireret af kirkefaderen Tertullian)
 • Cucullus non facit monachum (en kutte gør ingen til munk; Shakespeare)
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare (ethvert menneske kan fejle, men det er kun en tåbe, der bliver ved med at fejle; Cicero)
 • Cum grano salis (med et gran salt; udtrykket stammer fra den antikke medicin; man mente, at et saltkorn kunne forstærke virkningen)
 • De gustibus non est disputandum (man kan ikke diskutere smag og behag)
 • Divide et impera (del og hersk)
 • Do ut abeas (jeg giver for at slippe af med dig)
 • Do ut des (jeg giver, for at du (bagefter) skal give mig noget)
 • Dulce et decorum est pro patria mori (det er sødt og ædelt at dø for fædrelandet; Horats)
 • Ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi (se det Guds lam, som borttager verdens synd; 1. kap. af Johannesevangeliet)
 • Errare humanum est (det er menneskeligt at fejle; forkortet udgave af Cuivis hominis ... , se ovenfor)
 • Esse quam videri bonus malebat (han ville hellere være end synes god; om Cato den Yngre ifølge Sallust)
 • Et in Arcadia ego (også jeg har været i Arkadien; Arkadien er en bjergegn på Peloponnes og forbindes gerne med et lykkeligt liv på landet)
 • Ex cathedra (fra lærestolen; anvendes om betydningsfulde pavelige udsagn)
 • Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis (ære være Gud i det højeste og fred blandt mennesker af god vilje; kap. 2. i Lukasevangeliet)
 • Gutta cavat lapidem (dråben udhuler stenen; kort udgave af vendingerne nedenfor)
 • Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo (dråben udhuler stenen, ikke med magt, men ved at falde ofte; senere udgave)
 • Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu (dråben udhuler stenen, og ringen slides ved brug; Ovid)
 • Iacta est alea (terningen er kastet; Cæsar ved floden Rubico)
 • In hoc signo vinces (i dette tegn (= korset) skal du sejre; nogle ord, som Konstantin den Store hørte, da han i et syn så et kors på himlen)
 • In vino veritas (i vinen findes sandheden; gammel tanke, at sanheden nemt findes hos børn og fulde folk)
 • Laboremus pro patria (lad os arbejde for fædrelanet; et motto, der blev benyttet af brygger Carl Jacobsen)
 • Latet anguis in herba (der gemmer sig en slange i græsset; Vergil i den 3. Eklog)
 • Mens sana in corpore sano (et sundt sind i en sund krop; Juvenal)
 • Noli me tangere! (rør mig ikke = hold mig ikke tilbage; Jesus til Maria Magdalene ved graven iflg. Johannesevangeliet kap. 20)
 • Nunc est bibendum (nu skal der drikkes; Horats)
 • Occidit miseros crambe repetita magistros (opvarmet kål, dvs elevernes ureflekterede gentagelser, dræber de stakkels lærere; Juvenal, Satire VII)
 • Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci (den, der forener det nyttige med det søde, opnår alles bifald; Horats)
 • Omnia vincit amor, et nos cedamus amori (kærligheden besejrer alt, og lad os overgive os til kærligheden; Vergil i den 10. Eklog)
 • Ora et labora (bed og arbejd; benediktinernes valgsprog, der udtrykker et ønske om at forene bøn med praktisk arbejde.
 • Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (bjergene har fødselsveer, men der vil kun blive født en latterlig mus = stor ståhej for ingenting; Horats)
 • Pax et bonum (du / I ønskes fred og alt godt; sådan hilste Frans af Assisi på folk, han mødte)
 • Per aspera ad astra (gennem vanskeligheder når man til stjernerne; gammel tanke af uvis oprindelse)
 • Plenus venter non studet libenter (på fuld mave studerer man ikke frivilligt)
 • Praeterea censeo Carthaginem esse delendam (desuden mener jeg, at Karthago skal udslettes; Cato den Ældre)
 • Pulchra semper veritas (sandheden er altid smuk; Torben Frische)
 • Quam bene vivas, refert, non quam diu (det er væsentligt, hvor godt, ikke hvor længe, du lever; Seneca)
 • Quo vadis, Domine? (hvor er du på vej hen, Herre? iflg en apokryf tekst Peters ord til Jesus på Via Appia)
 • Quod felix faustumque sit (gid det må blive til lykke og velsignelse; uvis oprindelse)
 • Quod licet Iovi, non licet bovi (hvad Jupiter kan tillade sig, er ikke tilladt for en okse = nogle få og magtfulde kan tillade sig mere end andre)
 • Rem tene verba sequentur (hold dig til sagen, så kommer ordene af sig selv; Cato den Ældre)
 • Requiscat in pace = RIP (lad hende / ham hvile i fred)
 • Sic transit gloria mundi (sådan forgår verdens herlighed)

BJ / 2010