Forside   Græsk   Latin   Studieretning   Kunst & arkæologi   Sprog & kultur   Middelalder   Lærere   Studenter   Link   Redaktion   Copyright

De klassiske fag på Thisted Gymnasium og HF

 

Hovedtræk af græsk historie
 

2500 f. Kr.  Bronzealalderkultur på Kreta
2000 f. Kr.  Indvandring af indoeuropæiske stammer fra Centraleuropa

1800-1400 f. Kr. Minoisk kultur på Kreta

Linear A skrifttavler på Kreta
1500 f. Kr.  Naturkatastrofe med undersøisk vulkanudbrud stopper udviklingen (> sagnet om Atlantis)

1500-1200 f. Kr. Mykensk periode græsk sagntid

Mykensk ekspansion i Middelhavsområdet (> sagn om Den Trojanske Krig)
Linear B skrifttavler

1200 f. Kr. Indvandring af dorere – græsk middelalder

900 f. Kr.  1. kolonisation: Lilleasien bliver græsk område under navnet Jonien
800 f. Kr.  Den græske bystat, polis, tager form
776 f. Kr.  De første (daterede) olympiske Lege. Dette årstal er det første år i den fællesgræske kalender

Græsk kolonitid

750-550 f. Kr.  2. kolonisation: Kystegne langs Middelhavet og Sortehavet koloniseres. Cumae, der var den første koloni i Italien, grundlagdes allerede i 754 f.Kr.
750-650 f. Kr. Grundlæggelse af landbrugskolonier, f.eks. Syrakus på Sicilien i 734 f.Kr.
725 f. Kr. Det græske alfabet har både konsonanter og vokaler

650-550 f. Kr. Grundlæggelse af handelskolonier, f.eks. Massalia i Sydgallien omkring 600 f.Kr.

Fra monarki til demokrati

800-500 f. Kr. Politisk udvikling: aristokrati > tyranni > demokrati
625 Drakons love i Athen (skrevne i blod!)

593 f. Kr. Solons love i Athen

 • Gældsslaveri forbydes man kan ikke længere gøre en forgældet medborger til slave
 • Jordreform med omfordeling af jorden
 • Folkeforsamling (én mand én stemme)
 • Folkedomstol
 • Rådet (forbeholdt de økonomisk bedrestillede)

560-527 f. Kr. Tyrannen Peisistratos i Athen

 • Fortsættelse af Soloens jordreformer
 • Håndværk og handel blomstrer
 • Indstiftelse af Panathenæiske Lege og De store Dionysier

560-546 f. Kr. Kroisos er konge i Lydien. Ifølge historikeren Herodot er Korisos den første barbarkonge, der har undertvinget frie grækere
507 f. Kr. Kleisthenes' demokratiske reformer. Demokratiet har sejret i Athen

499-479 f. Kr. Perserkrigene

499 f. Kr.  Den joniske opstand
490 f. Kr.  Slaget på Marathonsletten (grækerne var under anførsel Miltiades fra Athen)
480 f. kr.  Nederlaget ved Thermopylae (Leonidas fra Sparta ofrede sig)
               Græsk sejr ved Salamis udenfor Athen (Themistokles fra Athen ledede grækerne)
               Græsk sejr over karthaginienserne ved Himera på Sicilien
477 f. Kr.  Det deliske Søforbund

480-430 f. Kr. Athens politiske storhedstid

480-400 f. Kr.  Athens kulturelle storhedstid

 • Historieskrivning: Herodot og Thukydid
 • Klassisk tragedie: Aiskhylos, Sofokles og Euripides
 • Komedie: Aristofanes
 • Moralfilosofi: Sokrates
 • Retorik: Gorgias og Lysias
 • Klassisk skulptur: Myron, Polyklet og Fidias
 • Klassisk arkitektur: Parthenon, Erechtheion og Niketemplet på Akropolis

461-429 f. Kr.  Perikles vælges årligt til strateg. Diæter giver alle borgere mulighed for at deltage i det politiske liv. Athen består af c. 150.000 borgere, 100.000 slaver og 30.000 metoiker (tilflyttere med begrænsede borgerrettigheder)

431-404 f. Kr. Den Peloponnesiske Krig

Havet beherskes af Athen med allierede, landjorden af Sparta og allierede
421 f. Kr.  Nikiasfreden
415 f. Kr.  Felttoget til Sicilien
413 f. Kr.  Athen lider nederlag ved Syrakus på Østsicilien
404 f. Kr.  Sparta fastsætter fredsbetingelserne:

 • Murene mellem Athen og Piræus skalnedrives
 • Flåden afskaffes
 • De 30 tyranners styre

403 f. Kr.  Tyrannerne fordrives. Demokratiet genindføres. Euklids reformer, herunder en skriftreform med indførelse af bogstaverne eta og omega

399 f. Kr.  Sokrates dømmes for asebi og henrettes
338 f. Kr.  Athen mister sin politiske frihed (126-131)

Hellenisme og romerne

Græsk = hellensk kultur og sprog udbredes til store dele af Nærorienten


336 f. Kr.  Alexander den Store grundlægger et hellenistisk storrige
300 f. Kr.  Epikur og Zenon grundlægger hver deres filosofiske skole, den epikuræiske og den stoiske
146 f. Kr.  Hellas bliver romersk provins
0             Hellas er en integreret del af Imperium Romanum / Romerriget
313 e. Kr.  Kejser Konstantin den Store giver de kriste trosfrihed
330 e. Kr.  Kejser Konstantin den Store flytter magtens centrum fra Rom til Byzans, der fik navnet Konstantinopel (Konstantins polis / by)
325 e. Kr.  Det første kirkemøde i Nikæa fastlægger den kristne trosbekendelse
381 e. Kr.  Kirkemødet i Konstantinopel giver trosbekendelsen den form, som anvendes i såvel den ortodokse som den katolske kirke
392 e. Kr.  Hedenskabet forbydes i Romerriget

Romerrigets deling

395 e. Kr. Romerriget deles i

 • Det Vestromerske Rige, der går under allerede i 476
 • Det Østromerske / Byzantinske Rige. Det Byzantinske Rige går først definitivt under i 1453

Fra oldtid til nutid

1054 e. Kr.  Den ortodokse kirke bryder med den romsrsk-katolske
1204 e. Kr.  Konstantinopel erobres af korsfarene og deles mellem Venezia og frankiske fyrster
1453 e. Kr. Konstantinopel indtages af tyrkerne / osmannerne
1458 e. Kr. Athen indtages af tyrkerne / osmannerne. Grækenland er isoleret fra omverdenen
1821-1830  Den græske frihedskrig
1829-1830  Oprettelsen et et uafhængigt Grækenland
1835          Athen bliver hovedstad i det moderne Grækenland

BJ / 2010