Forside   Græsk   Latin   Studieretning   Kunst & arkæologi   Sprog & kultur   Middelalder   Lærere   Studenter   Link   Redaktion   Copyright

De klassiske fag på Thisted Gymnasium og HF

 
 

Navnenes kulturhistorie

Valget af navn

Det er ikke alle, der som det første tænker på navnets historie eller betydning, når de vælger navn til deres datter eller søn. Jonathan er et almindeligt navn i dag, men næppe nogen tænker på, at Jonathan var en genstridig profet i Det Gamle Testamente, som nægtede at adlyde Gud og derfor blev slugt af en stor fisk. Han overlevede dog opholdet i fiskens vom og udførte derpå Guds befaling.

Ikke sjældent vælges et navn, som nogen i familien tidligere har båret. Men dertil kommer mange andre grunde til at vælge et navn. Navnet kan lyde smukt, det kan være populært på grund af kendte folk osv. Af samme grund er der også navne, man helst undgår, f.eks. Adolph, som stadig har en ilde klang på grund af Adolph Hitler.

Navnenes oprindelse

Størstedelen af de danske navne har en jødisk, græsk eller romersk oprindelse. Når disse navne blev populære i Danmark, skyldes det ofte bibelske figurer og kristne helgener, f.eks. oldtidens martyrer, som har båret et af disse navne. En martyr er en person, der går i døden på grund af sin religiøse overbevisning.

Helgendagen

Helgenerne har deres helgendag, mindedag, en gang om året. Helgendagen er ofte dødsdagen, for det er på den dag, de forlod denne verden for at møde deres Gud og Skaber i Himlen. Helgendagen er ikke altid den samme i den græsk-ortodokse, den romersk-katolske og den anglikanske kirke. Nedenfor er det sædvanligvis helgendagen i den romersk-katolske kirke, som anføres, da det var den, som Danmark tilhørte i middelalderen (1050-1536), da mange af navnene vandt indpas herhjemme.

Sprog, sprogfamilier og forkortelser

 • (arab) = arabisk
 • (aram) = aramæisk
 • (da) = dansk
 • (eng) = engelsk
 • (fr) = fransk
 • (germ) = germansk
 • (gr) = græsk
 • (hebr) = hebræisk
 • (kelt) = keltisk
 • (irsk) = irsk, gælisk
 • (isl) = islandsk
 • (it) = italiensk
 • (kr) = kroatisk
 • (la) = latin
 • (lith) = litauisk
 • (nord) = nordisk
 • (oldda) = olddansk
 • (oldeng) = oldengelsk
 • oldfr) = oldfransk
 • (oldhty) = oldhøjtysk
 • (oldnord) = oldnordisk
 • (pers) = persisk
 • (russ) = russisk
 • (serb) = serbisk
 • (sp) = spansk
 • (sv) = svensk
 • (tj) = tjekkisk
 • tyrk) = tyrkisk
 • (ty) = tysk
 • (wal) = walisisk

Hebræisk er jødernes gamle sprog, og det tilhører den semitiske sprogfamilie. Aramæisk og arabisk er også semitiske sprog.

Græsk, latin, romanske sprog (= fransk, spansk, portugisisk, italiensk, rumænsk), keltisk, irsk gælisk, germanske sprog (= dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, hollandsk) og slaviske sprog (f.eks. russisk) hører alle til den indoeuropæiske sprogfamilie.

 Udvalg af navne i dagens Danmark

Følgende navne har været båret af elever på Thisted Gymnasium & HF siden 2005.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  Æ   Å

A

 • Abdallah (arab), Guds tjener
 • Absalom (hebr), Absalon / Aksel / Axel (da); navnet betyder "min far er freden". I Det Gamle Testamente er Absalom navnet på en søn af David. Da Absaloms søster Tamar blev voldtaget af Amnon, blev denne myrdet af Absalom. Nogen tid efter forsøgte Absalom at styrte sin fader David, men blev selv dræbt. David havde ikke ønsket drabet på sin søn og begræd tabet af sønnen. Absalon er også navnet på den danske biskop, som grundlagde København i årene 1167-1171.
 • Adam (hebr), navn på det første menneske, som Gud skabte. Ordet betyder ganske enkelt "menneske".
 • Adelheid (ty), Aliz (oldfr), Alice / Allice) (fr / eng), Licia (ital), Heidi (da). Navnet betyder "hende med den fornemme slægt" (adel = ædel / fornem og heid = stand, slægt).
 • Aemilius (la), Emil (da); Aemilia (la), Emilija (serb), Emilie og Mille (da). Navnet betyder "den ivrige". Det var oprindeligt et romersk slægtnavn og blev båret af flere fromme kristne martyrer. Aemilius har sideformen Aemilianus, som flere helgener har heddet. Kendt i middelalderen er Aemilianus, der var biskop i Trevi, og som led martyrdøden omkring 300 e. Kr. Hans helgendag er 28/1. Der er også en from nonne ved navn Aemilia, som levede på Sicilien sidst i 500-tallet. Hun har helgendag den 5. januar.
 • Adalberaht (ty), Adalbertus / Adelbertus (la), Albert (da) og pigenavnet Alberte. Navnet betyder "den ædle og lyse". Albert er bl.a. navnet på en biskop i Prag, der efter at have udbredt kristendommen i Polen og Ungarn led martyrdøden den 23. april.  
 • Agnes (la), Hagne (gr); Agnes, der betyder "den kyske", er navnet på en ung jomfru i Rom, som led martyrdøden i Rom omkring år 300. Hun har helgendag den 21/1. Navnet Agnes sættes også i forbindelse med "agnus" (la), der betyder "et lam".
 • Aharon (hebr), Aron (da); navnet betyder "den ophøjede". I Biblen er Aron navnet på en ypperstepræst, som er bror til Moses.
 • Aida, se Ayda
 • Aja (af japansk Aya?), (smuk) farve
 • Aki (oldda), Aage / Åge (da); navnet betyder muligvis "lille stamfader".
 • Aksel og Axel, se Absalom.
 • Alan (eng), Allan (skotsk), Alain (fr) > Alan (da); navnets betydning er usikker; måske det er beslægtet med Alun (kelt), der betyder "harmoni" og "skønhed".
 • Alba (la); navnet betyder "hvid / lysende". På italiensk anvendes "alba" om morgengryet.
 • Albert og Alberte, se Adalberaht.
 • Alex, forkortet form af Alexandros.
 • Alexandra, pigenavn dannet af Alexandros.
 • Alexandros (gr), Alexander (la / da). Hertil kommer pigenavnene Alexandra (la / da), Alexandrovna (russ), Sandra (eng, da), Sascha (ty). Navnet Alexander betyder "forsvarer" og "beskytter". Alexandros er et gammelt græsk navn og findes allerede i Iliaden, dvs. beretningen om kampene ved Troja. Her bærer en af de trojanske prinser, der også kaldes Paris, navnet Alexandros.
  Den berømteste Alexander er dog den makedonske konge Alexander den Store, der levede fra 356 til 323 f. Kr. Trods et kort liv lykkedes det ham at erobre store dele af den daværende kendte verden, dvs. Grækenland, Lilleasien, Mellemøsten og Ægypten.
  Navnet blev populært i oldtiden og flere helgener har båret dette navn, heriblandt en af de første paver. Denne Alexander, der led martyrdøden i Rom under stor pinsler, har helgendag den 3/5.
  Blandt kvinder, der har båret navnet, kan nævnes den Alexandra, der sammen med 6 andre kvinder (Claudia, Euphrasia, Matrona, Juliana, Euphemia og Theodosia) led martyrdøden i Paphlagonien. Hun har helgendag den 20/3.
 • Allan, se Alan
 • Ali (arab): navnet betyder "den højeste" og "ædleste". Flere historiske personer har båret dette navn , bl.a. profeten Muhammeds fætter.
 • Alice og Allice, se Adelheid.
 • Alienor (oldfr), Leonora / Nora (da); navnet er muligvis beslægtet med Helene. Navnet kan også være dannet af Honora (la), der betyder "den ærede kvinde".
 • Allyza, se Adelheid.
 • Alma (la); navnet betyder "frugtbar og livgivende".  I det gamle Rom blev "alma" anvendt som tilnavn til gudinderne Ceres og Cybele. I kristendommen er det et tilnavn til Jomfru Maria som moder til Jesus.
 • Alpha (gr); alpha er det første bogstav i det græske alfabet. Som pige- og drengenavn markerer det, at barnet er noget særligt.
 • Alvin, se Ealdvine
 • Amalie (da). Navnet betyder muligvis "flittig".
 • Amanda (la); navnet betyder "hende, man skal elske". Navnet er en femininumsform af Amandus, som er navn på flere helgener.
 • Amata (la), "den elskede pige". Heraf dannes aimée (fr), Ammie og Amy (eng).
 • Aminah / Amineh / Ameena / Amina (arab); navnet betyder "den trofaste". Profeten Muhammeds moder hed Aminah.
 • Ammie, se Amata
 • Amra; navnet, der sandsynligvis er arabisk, betyder "hovedbeklædning", "krone" / "krans".
 • Amy (eng), navnet betyder "den elskede"; navnet kommer via fransk "aimée" fra latin "amata".
 • Anders, se Andreas.
 • Anand (hindi); navnet betyder "lykke".
 • André, Andrej og Andrea, se Andreas.
 • Andreas (gr), Andreas (la), Andrej (serb), André (fr), Anders (da). Heraf dannes pigenavnet Andrea (da). Navnet betyder "den mandige". Andreas var navnet på Peters broder, som også var en af de 12 apostle. Han led martyrdøden på et skråtstillet kors, hvorfor han gerne afbildes med et sådant. Helgendag den 30/11.
 • Ane, Anette, Anita, Anja, Ann, Anna, Anne, Annette, Anni, Annie, Annika, se Hannah.
 • Anela / Anelie / Annelie (germ), korte former af det sammensatte navn Anne-Lise, se Hannah og Elisheba
 • Annemette, navn sammensat af Anne og Mette, se Hannah og Mathilt.
 • Ansar, Ensar (arab); navnet betyder muligvis "Guds hjælper".
 • Anselm (eng/ty), Anselma (ty/eng/sp), Selma (nordisk); navnet er sammensat af de germanske ord "ans = gud" og "helm = hjelm". Navnet kom til England med den hellige Anselm (1033-1109), som stammede fra Norditalien. Han blev ærkebiskop af Canterbury i 1093 og har mindedag 21/4.
 • Anton, se Antonius
 • Antonius (la), Antonius, Anton (da); navnet Antonius er af etruskisk oprindelse, men dets betydning er ukendt. Antonius er navnet på en romersk general, der i en periode samarbejdede med Augustus. Navnets popularitet skyldes dog en from kristen eneboer i Ægypten (251 – 356), Navnet blev endnu mere populært på grund af en hellig franciskanermunk, der levede i Padova i 1200-tallet. Antonius af Padova har mindedag den 13/6.
 • Apollonia (gr), Lone (da); navnet Apollonia er dannet af Apollon, den græske gud for visdom og kunst. Lone er altså en pige, der bør være optaget af kunst og visdom, hvis hun skal leve op til sit navn. Den berømteste Apollonia var en from kvinde, der led martyrdøden i Alexandria i 200-tallet. Inden hun døde, fik hun tænderne slået ud. Derfor påkaldes hun gerne af folk med tandpine, og hun er skytshelgen for tandlæger. Hun gengives ofte med en tang til at trække tænder ud. Hendes helgendag er den 9/2.
 • Aron, se Aharon.
 • Asbjørn (da), Esbern, Esben. Navnet Asbjørn er sat sammen af as = gud og bjørn og betyder således guddommelig bjørn. Kendt er biskob Absalons broder Esbern Snare, der byggede den femtårnede kirke i Kalundborg.
 • Asgeirr (oldnord), Asger / Eske (da), Oscar (eng) og Oskar (da) . Navnet er sat sammen af as (gud) og geirr (spyd). Asger er altså ham med "det guddommelige spyd".
 • Asta, se næste opslagsord.
 • Astridr (oldnord), Astrid og Asta (da). Navnet er sat sammen af to ord, as = guddom og frird (> trid) = smuk; Astrid betyder altså "den smukke gudinde".
 • Augustus (la), August (da / sv). Navnet Augustus betyder "den ophøjede" og var et tilnavn til den romerske kejser "Gaius Iulius Caesar Octavianus". Han fik det ærefulde tilnavn Augustus af senatet i år 27 f. Kr.
 • Ayda (arab), Aida (ital); navnet betyder "hende der vender tilbage".

B

 • Barbara (gr), Bára (tj). Navnet, der betyder "den fremmede kvinde", var navnet på en ung jomfru, der levede i Nikomedia i Lilleasien o. 300. Hendes onde far spærrede hende inde i et tårn, og efter mange pinsler blev hun halshugget, hvorefter hendes far og bødlen blev ramt af lynet. Barbara beskytter mod lyn og eksplosioner og har helgendag den 4/12.
 • Basileos (gr), Basilius (la), Vasilije (serb), Basil (eng). Navnet betyder "den kongelige". Navnet blev populært i den ortodokse kirke på grund af Basileos den Store, der levede fra 330 til 379 e. Kr. Basileos var biskop af Caesarea, og han har helgendag både den 1/1 og den 14/6.
 • Benedictus (la), Benedikt, Benedicte, Benedikte, Bent og Bente (da). Navnet betyder "den velsignede". Det var Benedikt af Nursia, der grundlagde benediktinerorden på Monte Casino i Syditalien i 529 e. Kr. Denne munkeorden kom siden til at danne forbillede for alle munkeordener i Vesteuropa. Benedikt har helgendag den 11/6.
 • Benjamin (af hebr: Binyamin). Navnet, der betyder "søn af syden", er navnet på Jakobs yngste søn i Det Gamle Testamente.
 • Berinhart (oldhty), Bernardus (la), Bernhard (da). Navnet Bernhard er sat sammen af ordet bern = bjørn og hart = hård, stærk og betyder således stærk som en bjørn. Navnet var ikke usædvanligt i middelalderen. Den mest indflydelsesrige Bernhard er abbed Bernhard af Clairvaux. Det er hans fortjeneste, at cistercienserordenen blev en af Europas mest indfyldelsesrige. I Danmark var der i middelalderen cistercienserklostre i bl.a. Vitskøl, Øm, Løgumkloster, Sorø og Esrum. Indadtil var Bernhard from og mild, men i europæisk kirkepolitik var han en barsk herre. Han levede fra 1090 til 1153, og hans helgendag er den 20/8.
 • Bertel, se følgende opslag.
 • Berthold (oldhty), Bertel / Bertil (nord); navnet er sammensat af beraht = strålende og wald = hersker; Berthold / Bertel er altså "den strålende hersker".
 • Betina, Bettina, se Elisheba
 • Bianka (da), "hvid" / "lysende"; navnet er af italiensk oprindelse, Bianca.
 • Biarki (oldnord), Bjarke (da). Første led af navnet betyder bjørn, andet led -ki er et oldnordisk diminutivsuffiks, der fortæller, at der er tale om en lille bjørn. I nordisk mytologi er Bjarke en kæmpe, der gjorde tjeneste hos den danske sagnkonge Rolf Krake.
 • Birgir (oldnord), Birger / Børge (da); navnet Birgir er beslægtet med ordet "bjerg"
 • Birgit, Birgitte og Birte, se Brighitta.
 • Bjørn (da); dannet af dyrenavnet biorn (oldda)
 • Bodil, se Botild.
 • Botild (oldda), Bodil (da); navnet er sammensat af olddansk "bot" (= bod, bedring) og olddansk "hildr" (= kamp); Bodil er altså hende, der bringer "god kamp".
 • Brighitta (kelt) , Birgitta og Britt (sv), Birgitte / Birgit / Birthe / Birte / Gitte (da). Navnet betyder muligvis "den lysende". Flere helgeninder har båret dette navn, berømt er den svenske helgeninde Birgitta af Vadstena, der grundlagde birgittinerordnen. Hendes helgendage er 23/7 og 7/10.
 • Búi (oldnord), Bo (da & sv); navnet betyder "den boende" og er opr. anvendt som tilnavn.

C

 • Caecilia (la), Cecilia (la), Cecilie, Sidsel / Sille / Silke /Sisse / Sissel (da). I navnet indgår det latinske adjektiv caecus, som betyder blind. Cecilie var dog ikke selv blind, men navnet Caecilius / Caecilia er et romersk slægtsnavn, der fortæller, at en af forfædrene har været blind. Cecilie var en from kvinde omkring år 250, som helst ville tjene Gud, men hun blev tvunget til ægteskab. Under brylluppet lyttede hun dog ikke til den festlige musik, men til en himmelsk musik i sit hjerte og bevarede på den måde sin uskyld. Da hun siden nægtede at ofre til de hedenske guder, blev hun halshugget. Cecilie er helgeninde for musik og musikere, og hendes helgendag er den 22/11.
 • Caelinus (la), Caelina (la), Celine (fr og da), Celina (polsk); Caelinus er dannet af det latinske slægtsnavn Caelius, der betyder "himmelsk
 • Camilla (la), Kamilla (da). Navnet betyder "offertjenerinde".
 • Carina, se Katharine.
 • Carsten, se Khristianos.
 • Caritas (la), Karitas (da). Ordet betyder kærlighed, forstået som næstekærlighed. Caritas (kærlighed) udgør sammen med Fides (tro) og Spes (håb) de tre kristne (teologiske) dyder. En legende fortæller, at Sophia (visdommen) havde tre døtre, Fides, Spes og Caritas, og de led alle martyrdøden i Rom omkring 130 e. Kr. Caritas har helgendag den 1/8.
 • Carla, Caroline, se Karl.
 • Catalina, Cathrine, se Katharine.
 • Casper, se Guaspar.
 • Cecilia og Cecilie, se Caecilia.
 • Celina og Celine, se Caelinus
 • Carl, Caroline, Charles, Charlotte, se Karl.
 • Chelsea (eng). Navnet stammer fra et distrikt i London og betyder "landingsplads for kridt eller kalksten".
 • Christian, se Khristianos.
 • Christina, Cristina, se Khristiane.  
 • Christoffer, se Khristophoros.
 • Cian (irsk), Kian / Kiann (eng); navnet betyder "den gamle".
 • Clara (la), Chiara (ital), Clarissa (eng), Clara og Klara (da); navnet Clara betyder den "lysende". Den mest berømt Clara er den unge kvinde i Assisi, som inspireret af Den hellige Frans valgte at leve et nøjsomt liv med ligesindede kvinder, opfyldt af næstekærlighed og kærlighed til Gud. Hun instiftede den kvindeorden, som efter hende kaldes clarisserne (= klarisserne). Hun døde højt æret i 1253 og har helgendag den 12/8. 
 • Claus, se Nikolaos.
 • Chlodevig / Chlodvig (oldhty) Ludwig (ty), Ludvig (da), Louis (fr). Heraf dannes pigenavnene Louise (fr), Luisa (sp, ital) og Luise (ty). Ludovicus og Ludovica er den latinske form af navnene. Navnet er muligvis sammensat af to fællesgermanske ord for "mægtig" og "kriger". Der er flere helgener med navnet Ludovica (Louise) og Ludovicus (Ludvig). Berømt er den franske konge Ludvig den 9., der døde nær Karthago i Tunis år 1270. Han har helgendag den 25/8.
 • Cirkeline; navnet er dannet af circulus (la), der betyder "lille kreds" og "lille ring".
 • Claudius (la), Claudia (la), Gladys (wal); Claudius er et romersk slægtsnavn, dannet af adjektivet claudus, halt, lam.
 • Coco, se Kiki.
 • Connie, se Constantia.
 • Conrad, se Konrad.
 • Constantia (la), Connie (da). Navnet betyder "hende den vedholdende". Constantia var en kristen kvinde, der led martyrdøden under kejser Nero i byen Nuceria tæt ved Pompeji. Hendes helgendag er den 19/9, den dag, hun blev henrettet og mødte sin Frelser.

D

 • Daniel (hebr), Danny (eng), Danni (da); navn på flere hellige personer, kendtest er profeten Daniel. Navnet betyder "Gud er min dommer". Profeten Daniel har helgendag den 21/7.
 • Daniella, af drengenavnet Daniel.
 • David (hebr); navnet betyder "den elskede". David var konge af Israel og levede omkring 1.000 f. Kr. Han anses som en forløber for Jesus, der var af Davids slægt. David har mindedag den 29/12.
 • Deborah (hebr); navnet betyder "bi". Deborah er navnet på en kvindleig profet i Det Gamle Testamente.
 • Dennis og Dines, se Dionysos.
 • Diana (la), Dajana (kr), Dijana (serb); navnet betyder "guddommelig / himmelsk" Diana er den romerske gudinde for måne, natur, jagt og fødsel. Den tilsvarende græske gudinde hedder Artemis.
 • Dinah (hebr), Dina (eng), Djana; navnet betyder "den dømmende". Dinah var navnet på patrirken Jakobs datter.
 • Dionysius (la), Denis (fr), Dennis (eng), Dines (da); Navnet er en afledning af det græske gudenavn Dionysos og er båret af flere helgener. Dets popularitet skyldes den franske helgen Dionysius, der var den første biskop i Paris og led martyrdøden ved halshugning. Han levede i 200-tallet og har mindedag den 9/10.
 • Dionysos (gr); Dionysos er navnet på grækernes gud for vin, galskab og ekstase.
 • Dines og Dionne, se Dionysius.
 • Ditte, se Eadgyth.
 • Dimon; hvis du har et forslag til navnets oprindelse og betydning, så send en mail til denne hjemmesides redaktør.
 • Djana, se Diana.
 • Dorothea (gr), Dorthea / Dorrit, Dorte / Ditte (da). Navnet betyder Guds gave (theo = Gud, doro = gave), og det er bl.a. navnet på en from jomfru, der led martyrdøden ved sværdet under kejser Diokletian i 304. På retterstedet kom en engel til hende med en kurv blomster fra paradisets have. Hun afbildes derfor med en kurv blomster. Helgendag den 6/2.
 • Dorthea, se Dorothea.

E

 • Ea, kort form af navne, der slutter med -ea, f. eks. Dorthea.
 • Eadgyth (oldeng), Edith (eng & da), Ditte (da). Navnet er sat sammen af de oldengelske ord for rigdom = ead og kamp = guth og betyder således "hende der kæmper og bliver rig".
 • Eadweard (oldeng), Edward (eng), Edvard (da); navnet er sammensat af ead = rigdom og weard = vagt; Edward er således "vogteren af rigdom".
 • Ealdwine (oldeng), Alvin (eng); navnet er sammensat af eald = gammel og wine = ven. Nanvet betyder således "gammel ven".
 • Edvard, se Eadweard.
 • Eirene (gr), Irena (la), Irene (da), Ena (da). Navnet betyder "fred". Flere helgeninder har båret dette navn; således er Irene navnet på en from kvinde, der levede sidst i 200-tallets Rom. Hun beskytter de syge og har helgendag den 22/1.
 • Elin, Elina, Ella og Ellen, se Helene.
 • Elisabeth, se næste opslag.
 • Elisheba (hebr), Elisabeth (gr & la), Elizabeth (eng), Isabella (sp), Lisa / Lisbeth / Lise / Lis / Else (da).  Betina og Bettina (da) er deminutiver med betydningen "Lille Elisabeth". Navnet Elisabeth betyder "hende der ærer Gud". Elisabeth var navnet på jomfru Marias slægtning, der blev moder til Johannnes Døberen. Denne Elisabeth har helgendag den 23/9. Elisabeth er også navnet en from ungarsk kongedatter i middelalderen. Hun gjorde et stort arbejde for de fattige og for kirken, og det er denne middelalderlige helgeninde, der gjorde navnet populært. Hun døde 19/11 1231 og har derfor helgendag den 19/11. Hun afbildes med en kurv blomster.
 • Else, se ovenfor.
 • Emil, Emilia, Emilija og Emilie, se Aemilius.
 • Emma / Hemma (oldhty), Emmy (eng / hollandsk). Navnet betyder "den vældige", "den gode". Flere gode og fromme dronninger har i tidens løb båret dette navn. Blandt disse kan nævnes den tyske kong Ludvigs hustru (c. 808-876), der tog sig af de fattige og grundlagde flere kvindeklostre.  
 • Ena, se Eirene
 • Ensar, se Ansar
 • Erasmos (gr), Erasmus (la), Rasmus / Rasmine (da). Navnet betyder "den, det er værd at elske", og det er beslægtet med ordene eros og erotik. Erasmus var navnet på en biskop, der led martyrdøden i Campanien omkring 300 e.Kr. 
 • Erik, se Æinrikr.
 • Esben, se Asbjørn.
 • Ester (hebr), Esther (da). Navnet optræder i Det gamle Testamente, men er sandsynligvis af persisk oprindelse og betyder i så tilfælde "stjerne".
 • Estrid, se Astridr.
 • Eva (la), Hawwah (hebr). Navnet betyder "liv". Eva er navnet på den første kvinde, som Gud skabte af Adams ribben.
 • Eyrún (isl); navnet er sat sammen af ey = ø og run = hemmelighed; Eyrun er således øens hemmelighed.
 • Ezatullah; navnet er måske dannet af Ezar (hebr), en "hjælper"

F

 • Farishta, se Fereshteh
 • Felix (la); navnet betyder "den lykkelige"; Felix er navnet på adskillige fromme helgener. En af de første til at bære navnet Felix var en biskop i Rom, der levede i 200-tallet. Han har helgendag den 30/12.
 • Fenja, se Frida.
 • Fereshteh, Farishta, Firishta, Frishta, (persisk); pigenavn, der betyder "engel".
 • Fie, se Sophia.
 • Filip, se Philippos.
 • Finnr (oldnord), Finn (da). Navnet er et nordisk navn, der betyder "ham fra Finland".
 • Fionn (irsk), Finn (eng). Det irske ord fionn betyder "lys og brav".
 • Fiona. Navnet er skabt af en skotsk forfatter William Sharp (1855-1905) ud fra det gæliske ord "fionn", der betyder "lysende".
 • Franciscus (la), Francis (eng), Frans / Frank (da). Frans af Assisi levede 1182-1226 og grundlagde franciskanerorden, der fik stor betydning i både den gamle og den nye verden. Frans har helgendag den 4/10. Frans hed egentlig Johannes, men fik af sine forældre tilnavnet "Franciscus", der betyder den lille franskmand. Moderen Pica stammede fra Frankrig.
 • Fredderick, Frederik og Frederikke, se Frethareikeis.
 • Freja, se Frøya.
 • Frethareikeis (gotisk), Frederik (da). Heraf dannes pigenavnene Frederikke og Rikke (da). Navnet er sat sammen af de germanske ord for fred og herre. Frederik er altså "den herre / mægtige kvinde, der bringer fred". Der er flere kendte konger og kejsere med dette navn samt en tysk biskop og martyr, der har helgendag den 18/7.
 • Frida (nord), Fenja (frisisk); navnet er dannet af ordet "fred". Frida er altså "hende, der bringer fred".
 • Frøya (oldnord), Freja (da); navnet Frøya betyder vor "frue". Freja er navnet på den nordiske gudinde for erotik, frugtbarhed og kærlighed. Hun er den skønneste blandt de kvindelige guddomme.

G

 • Georgios (gr), Georgius (la), George (eng), Georg (da), Iurian (oldhty), Jørgen / Jørgine / Jørn (da), Jurgis (lith). Navnet Georgios betyder "landarbejder" og er sammensat af ge = land og ergon (arbejde). Skt. Jørgen var en kristen officer i kejser Diocletians hær. Det lykkedes ham at omvende kejserinden, der hed Alexandra, til kristendommen, men det gjorde Diocletian så rasende, at han lod både Jørgen og Alexandra lide martyrdøden; det var år 303. Tidligere havde Skt. Jørgen reddet den skønne prinsesse Kleodolinde fra en afskyelig drage. Skt. Jørgen har helgendag 23/4.
 • Gerda, se næste opslag.
 • Gerðr (oldnord), Gärd (sv), Gerd & Gerda (sv & da); navnet betyder "beskytter". I nordisk mytologi er Gerd en dejlig jættekvinde, som er gift med guden Frej. Sammen med ham får hun sønnen Fjölner.
 • Gertruth (oldhty) > Gertrude (ty) > Gertrud (da). Navnet er sammensat af ger = spyd og þruþ = styrke og betyder således "stærke spyd". Gertrud er navnet på flere helgeninder, heriblandt Skt. Gertrud fra Nivelles 626-653 (eller659). Hun er beskytter af de svage i samfundet og har helgendag 17/3.
 • Gitte, se Brighitta.
 • Gladys (wal), se Claudius
 • Gökhan (tyrk); navnet er sammensat af gök = himmel og kan (> han) = hersker; Gökhan betyder således "himlens hersker".
 • Gretha og Grethe, se Margarita.
 • Guaspar (hebr), Casper (la), Kasper / Jesper (da). Guasper er et persisk ord, som betyder "skatmester". Guaspar er navnet på en af "de hellige tre konger", der kom fra Østen for at tilbede det lille Jesusbarn. De to andre hed Melchior og Balthasar. Guaspar medbragte myrrha, Melchior røgelse og Balthasar guld som gaver. Deres mindedag er den 6/1, som vi på dansk netop kalder "Hellig Tre konger."
 • Gudrun (oldnord og da); Navner er sammensat af guth = gud og run = hemmelighed. Navnet betyder således "den hemmelige gudinde"
 • Gunnhildre (oldnord), Gunhild (da); navnet er sammensat af gunnr = krig og hildr = kamp og betyder således "krigerisk og kampklar."
 • Gustav, se Gøstaf.
 • Guthrun (oldnord), Gudrun (da), Gudula (la). Navnet er sat sammen af gud og run, der betyder "hemmelig / beskyttet". Gudrun er altså hende, der er beskyttet af gud. Gudrun var en from og næstekærlig nonne, der levede omkring 700 e. Kr. i Belgien. Gudrun har helgendag den 8/1, og hun er helgen for Bruxelles.
 • Gyrithe, se næste navn.
 • Guðfríðr (oldnord), Gyrithe (da). Navnet er sammensat af gud og frid (= fred) og betyder således "Guds fred".    
 • Gøstaf (gammelt svensk), Gustav (da); Navnet betyder muligvis "goternes medarbejder", dannet af de oldnordiske elementer "Gautr" (= goter) og "stafr" (= medarbejder), men ordets oprindelse og betydning er dog usikker.

H

 • Hamid (arab); navnet betyder "den velsignede".
 • Hamza (arab); navnet betyder muligvis "stærk / urokkelig". Hamza var navnet på en onkel til profeten Muhamed.
 • Haimirich (oldhty), Henri (fr), Henrik / Henning (da), Henry (eng), Henriette (fr). Jette (da). Navnet betyder "den, der har et rigt hjem". Der er flere helgener med dette navn, men det er den legendariske biskop af Åbo i det nuværende Finland, som gjorde navnet populært i middelalderen. I Sverige og Norge samt i de to danske bispedømmer Lund og Odense har denne Henrik helgendag 19/1.
 • Hannah (hebr), Anna (gr & la), Anita (sp), Anna, Anne, Anni, Anette, Anita, Anja, Annette, Ana (da), Ann (eng) / Anja og Nina (russisk), Nina og Ninna (da). Annika er en diminutiv af Anna med betydningen "Lille Anna". Navnet Hannah / Anna betyder "yndefuld". Anna var gift med Joachim, og sammen fik de på mirakuløs vis datteren Maria. Den hellige Anna er således jomfru Marias moder og derved Jesu bedstemoder. Hun afbildes gerne som "Anna Selvtredie", dvs. med Maria på skødet, som igen holder det lille Jesusbarn. Helgendage den 26/7 og 9/12.
 • Hassanan; navnet er muligvis dannet af Hassan (arab, pers, urdu), "smuk"
 • Hathuwig (oldhty), Hedvig (da); navnet er sammensat af hadu = kanp og wig = krig; Hedvig er altså "kvinden med krig og kamp".
 • Hedvig, se Hathuwig.
 • Heidi, se Adelheid.
 • Haimo (oldhty), Heine (ty/da); navnet er beslægtet med tysk "Heim" og dansk "hjem". Haimo / Heine er altså en mand med hus og hjem.
 • Helgi (oldn), Helge (nord); navnet betyder "hellig" / "velsignet". Af Helgi dannes pigenavnene Helga, Laila, Olga. I sagaen om Gunløg Ormstunge omtales en kvinde ved navn Helga Den Fagre.
 • Helle, se Helge ovenfor.
 • Helene (gr), Helena (la), Helen / Eleanor / Eileen / Elinor (eng), Elene / Ella, Ellen / Elin / Elna (da), Elina (sv). Navnet Helene betyder den "lysende". Den første Helene, vi hører om, var datter af kongeguden Zeus og en jordisk dronning ved navn Leda.
  Denne Helene var verdens skønneste kvinde, men skønhed er ikke ufarlig. Helene lod sig besnære af en trojansk prins ved navn Paris til at forlade ægtemanden Menelaos og flytte med til Troja. Det udløste en 10 år lang krig, Den Trojanske Krig. Paris og mange trojanere blev dræbt, Helene selv blev genforenet med ægtemanden Menelaos, som hun var begyndt at savne, for nok var elskeren Paris en køn mand, men rigtig mand, det var han ikke.
  Det er dog ikke den skønne, men troløse Helene, som gjorde navnet populært i middelalderen. Det var en anden Helene, som middelalderens mennesker tænkte på, når de lod deres datter døbe Helene.
  For Kejser Konstantin den Store havde en moder ved navn Helena. Hun var kristen og rejste til Jerusalem, hvor hun i år 327 e. Kr. på Golgatha genfandt det kors, Jesus var blevet korsfæstet på. Denne Helena har helgendag den 18/8.
 • Helmod (germ), Malte, Malthe (nord, ty); navnet er dannet af "helm" (= hjelm) og "wald" (= magt); navnet kan betyde "ham med hjelmen har magten".
 • Henning, Henriette og Henrik, se Haimirich.
 • Hialti (oldnord), Hjalte (da). Navnet Hjalti betyder "sværdfæste", og det var navnet på en af Rolf Krakes kæmper.
 • Hilda, se næste navn.
 • Hildre (oldnord), Hilda (la)  / (da), Ilda (ital); det oldnordiske navn Hildre betyder "kamplysten" og var navnet på en valkyrie. Valkyrierne er feminine magter, der forbindes med krig, død og guden Odin.
  Hilda er navnet på en betydningfuld abbedisse i England, der levede 614-680. Hun har helgendag 17/11.
 • Hjalte, se Hialti
 • Holger, se Holmgeirr.
 • Holmgeirr (oldnord), Holger (da); navnet Holger er sat sammen af ordene for holm og spyd. Holger var en mægtig dansk kriger, der bl.a. bekæmpede araberne i Nordspanien ved middelalderens begyndelse.
 • Hortensia (la), Tenna (da). Hortensia kommer af det latinske ord for have, hortus, og er et romersk slægts- og kvindenavn. Hortensia er navnet på en martyr, der led martyrdøden i Grækenland omkring 300 e. Kr., og hun har helgendag den 1/6.
 • Hreodbeorht (oldeng), Hrodebert (oldhty), Robert (da, eng m fl); navnet er sammensat af "hrod" (= ry) og "beraht" (= lysende, strålende); Robert betyder altså "ham med det strålende ry".
 • Hubert, se næste opslag.
 • Hugubert (oldhty), Hubertus (la), Hubert (da); Navnet er sammensat af hugu = sind og berhta = lys og betyder således "manden med det Lyse sind". Hubertus er navnet på en biskop i Maastricht og Lüttich i 700-tallet. Med tiden blev han æret som helgen for jægere og jagt. Det er Hubertus, der har lagt navn til begrebet "Hubertusjagt". Hans helgendage er 30/5 og 3/11.

I

 • Ib, se Jakob.
 • Iben (da), måske femininum af Ib, se Jakob.
 • Ida (nordisk); navnet Ida er beslægtet med det oldnordiske ord "id", der betyder flid og energi; Ida betyder altså "den flittige og energiske pige."
 • Ilda, se Hildre.
 • Ilma (finsk); navnet betyder "frisk luft".
 • Imona; muligvis en sideform til Simone, se Simon.
 • Ina. Nvanet er en kort form (kælenavn) af længere navne, der slutter på -ina og -ine, se f.eks. Katharine (Karina) og Khristiane (Kristina).
 • Inge (oldnord) og Inga. Der er to forklaringer på navnet, som ikke udelukker hinanden. 1) Navnet betyder "den unge". 2) Navnet er dannet af det nordiske gudenavn "Ing".
 • Ingeborg, se Ingiburgh.
 • Inger (nordisk). Navnet er sammensat af "Ing" (gudenavn) og "gerd" (nordisk ord for værn); Inger betyder altså "Ing beskytte (dig)".
 • Ingiburgh (oldda), Ingeborg (da); navnet er sammensat af gudenavnet Ing og bjarka = hjælpe; Ingeborg er hende, "som beskyttes af Ing".
 • Ingrid (oldda); navnet er sammensat af "Ing" (gudenavn) og "rid" (<frid), der betyder "smuk". Ingrid er altså den "smukke Ing" , "den smukke guddom".    
 • Isabella, se Elisheba.
 • Isac, se Isaac
 • Isaac (hebr), Isac (portugisisk/rumænsk), Isak (da/sv); navnet betyder "han kan le". I 1. Mosebog kap. 17, v. 17. siger Gud til Abraham, at han og hans aldrende hustru Sara skal have en søn. Abraham kommer til at le, da det forekom ham umuligt. Men da de mod forventning fik en søn, fik han navnet Isak.
 • Ita (oldtysk), Ida (da). Navnet betyder "den virksomme".
 • Iulius (la), Iulia (la), Juliane (fr & ty), Julie (da). Iulius er oprindeligt et romersk slægtsnavn, der måske betyder den, der tilhører Jupiter. Hos romerne var Jupiter gudernes konge. Der er adskillige helgener med navnet Julius og helgeninder med navnet Julia.
 • Ivan, se Johannes.

J

 • Jackie og Jaqueline, se Jakob.
 • Jakob (hebr), Jacobus (la), Jacob / Jakob / Jeppe, Ib (da); af Jakob dannes pigenavnene Jackie (eng) og Jaqueline (fr, eng). Navnet Jakob betyder "den der tager om hælen". I Det Gamle Testamente er Jakob stamfader til Israels 12 stammer. I Det Ny testamente er Jakob den Ældre en af de 12 apostle. Efter martyrdøden ved halshugning i Jerusalem blev hans legeme mirakuløst ført til Spaniens Atlanterhavskyst og begravet i byen Santiago (spansk for Skt. Jakob) de Compestela. Endnu i vor tid besøges hans grav årligt af mange tusinde pilgrimme. Han er helgen for pilgrimme, og hans hans helgendag er den 25/7, den dag, man fandt hans legeme ved Spaniens vestkyst. Hans kendetegn er vandringsstav, rejsehat og en stor muslingeskal.
 • Janet, Janina, Janna, Janne, Janni, Jannie, Jeanette, Jeannette, Jenny, Jens, Joan, Johanne med flere, se Johannes.
 • Jeppe, se Jakob.
 • Jesper, se Guasper.
 • Jessica (eng, da m.fl.); navnet er dannet af det hebraiske navn Yiskah, som betyder "at eje".  
 • Jette, se Haimirich.
 • Jehoiachim (hebr), Ioachim (la), Joakim / Jokum / Kim (da); Navnet betyder "Jehova ophøje", dvs. "Gud hjælpe mig". Joakim er navnet på Jomfru Marias fader; hendes moder hed Hannah > Anna (da).
 • Joachim og Joakim, se forrige navn.
 • Joan, Johan, Johanne, Jon og Jóna, se Johannes.
 • Joe, se Josef.
 • Johannes (hebr), Ioannes (gr & la), Sean (irsk), Giovanni (ital), Ivan (russ), Jean /  Johan (ty) / Hans / Jens / Jon / Jannik / Yannik (da) / John (eng). Hertil kommer pigenavnene Hansine, Janina, Janna, Janne, Janni, Jannie, Jenny (eng), Joanna, Johanna, Johanne (da), Jóna (isl), Jeanne / Jeanette / Jeannette (fr/eng) / Giovanna (ital), Joan (eng). Navnet Johannes betyder "Herren er nådig". Navnet var det måske mest almindelige i middelalderen på grund af to personer, der bar det på Jesu tid. Den ene var Johannes Døberen, som døbte Jesus i Jordanfloden og siden blev halshugget. Han har helgendag den 24/6, dvs. et halvt år før Jesu fødsel. Den anden store skikkelse med navnet Johannes er den evangelist, der har skrevet Johannesevangeliet. Hans helgendag er den 27/12. Ørnen er evangelisten Johannes' kendetegn.
 • Jonah (hebr), Jonas (gr & la & da). Navnet har muligvis samme oprindelse og betydning som Johannes. Den vel nok kendteste Jonas er profeten med dette navn, som blev slugt af en stor fisk, fordi han var ulydig mod Gud, men som alligevel overlevede. Han har helgendag den 21/9.
 • Jonathan (hebr), navn på en søn af Saul, som sluttede venskab med David. Navnet betyder "Herrens gave".
 • Josef (hebr), Ioseph (gr & la), Iosephus (la), Joseph / Joe (eng), Josef (da); hertil pigenavnene Josephine (fr) og Josefine (da). Det hebræiske navn Josef betyder "ham der gør større". I Det Gamle Testamente er Josef søn af patriarken Jakob. Som ung kom han i tjeneste hos ægypteren Potifar, men Potifar havde en hustru, som forsøgte at forføre den smukke Josef. Hans afvisning af den lystne kvinde havde nær kostet ham livet, men efter mange besværligheder endte Josef som en mægtig mand i Ægypten.
  I Det Ny Testamente er Josef jomfru Marias forlovede. Denne Josef var tømrer i Nazareth. Siden slutningen af 1800-tallet har han været helgen for arbejdere og håndværkere. Han har helgendag 19/3. 
 • Joshua / Josua (hebr), Iosua (la), Josua (da). Joshua betyder "Jahve (gud) er vor frelser". Joshua var en betroet spejder under Moses, og efter Moses' død overtog han ledelsen af det jødiske folk. Han har helgendag den 1/9.
 • Judith (hebr), "hende fra Judaea / jødinde"; Judith var en smuk, klog og modig jødisk enke, som reddede sine landsmænd ved at opsøge fjendens general Holofernes. Det lykkedes Judith at beruse og forføre ham og efterfølgende dræbe ham med hans eget sværd. Judith har mindedag den 7/9.
 • Julius, Julia, Juliane og Julie, se Iulius.
 • Jurgis og Jørgen, se Georgios
 • Jytte, se Judith

K

 • Kamilla, se Camilla.
 • Karen, Kahrine, Karin og Karina, se Katharine.
 • Karí (oldnord), Kaare (da). Kárr betyder på oldnordisk krølle, så navnet Kaare betyder "ham med det krøllede hår".
 • Karitas, se Caritas.
 • Karl (oldda), Charles (fr), Carl (da); dertil pigenavnene Carla, Caroline / Charlotte (fr) / Karla / Karoline / Line / Lotte (da); Navnet karl betyder "mand". Navnets popularitet skyldes ikke mindst frankernes konge, Karl den Store (742-814), der bidrog til redde Europa gennem en vanskelige tid med vikingernes angreb fra nord og arabernes fra syd.
 • Kasper, se Guasper.
 • Katharine (gr), Catharina (la), Katja (russ), Catalina (sp), Kathleen (eng), Cathrine / Kathrine / Katrine / Karina / Kahrine / Karen / Karin / Trine (da). Den mest kendte helgeninde med dette navn er en from kristen jomfru fra omkring 300 e. Kr., der foretrak at lide martyrdøden i stedet for at give efter for en elsskovssyg romersk kejser ved navn Maximinus. Hun har helgendag den 25/11.
 • Katja, se Katharine ovenfor.
 • Keld, Kell, Ketillus og Kjeld, se Kætil.
 • Kenneth (kelt); engelsk navn af keltisk oprindelse, der betyder "den pæne" .
 • Kent (eng); Kent er et engelsk stednavn, som betyders "kystområde".
 • Kevin (irsk), Coemgenus / Caimginus / Keivinus (la). Navnet betyder ham af fin fødsel. Som ung levede Kevin i et enebo ved Glendalough i Irland. Med tiden sluttede andre unge sig til Kevin, og eneboet voksede til at at blive et af de vigtigste klostre i Irland. Kevin var klosteret abbed (leder) og samtidig egnens biskob. Kevin døde omkring 618 e. Kr., og han har helgendag den 3/6.
 • Keziah, Kezia (hebr); navnet betyder krydderiet "kanel". I Det Gamle Testamente er Keziah navnet på en af Jobs tre døtre.
 • Khristiane (gr), Christina (la), Christine, Cristina, Krista, Kristina, Kristine, Kristin, Kirsten, Kirstine, Kristiane / Stine / Stinne / Tina / Tine / Tinne (da), Kerstin (sv, ty), Kia (sv), Kirsti (finsk). Navnet betyder "hende, der tilhører Kristus". Der findes adskillige fromme kvinder med dette navn; en af dem er Christina af Bolsena, der led martyrdøden omkring år 300. Hun har mindedag den 24/7.
 • Khristianos (gr), Christianus (la), Karsten (ty), Christian / Kristian / Chris / Kræn (da). Navnet betyder "ham, der tilhører Kristus". Navnedag den 14/5.
 • Khristophoros (gr), Christophorus (la), Christoffer / Chris / Kristoffer (da). Navnet betyder "ham, der bærer (phoros) Kristus (Khristos)". Christophorus er en af middelalderens store helgener, og han har rødder tilbage til Lilleasien i det 5. århundrede.
  Det fortælles, at Christophorus var en kæmpe, der ville tjene verdens største hersker. Efter at have tjent både kejser og djævel fik han det råd at tjene menneskene som færgemand. En aften bad et barn om at blive båret over floden; Christophorus begyndte at bære barnet, men ude i vandet blev det tungere og tungere. Det var kun med stort besvær, at han nåede den anden bred med barnet. Her åbenbarede barnet sig som Kristus og fortalte, at Christophorus havde båret verdens skaber. Som bevis ville hans stav grønnes og bære frugt. Christophorus påkaldes af vejfarende, og når man skal ud på den sidste rejse. Kristoffer er helgen for rejsende af enhver art, og mange steder i Sydeuropa kan man se et helgenbillede af ham. Han gengives som en kæmpe med et lille barn på skulderen, medens han støtter sig til sin blomstrende vandringsstav. Han har helgendag den 25/7. 
 • Kia, se Khristiane.
 • Kian og Kiann, se Cian.
 • Kiki. Kiki og Coco betyder hende med K (eller C) og er opstået som kælenavn til kvindenavne, der begynder med K (eller C), f.eks. Camilla og Katharine.
 • Kim, 1: se Jehoiachim.
 • Kim, 2: vietnamesisk pigenavn, der betyder "guld". Kim betyder altså "den gyldne pige".
 • Kirsti, Kirsten og Kirstine, se Khristiana.
 • Klara, se Clara.
 • Klaus, se Nikolaos.
 • Konrad (germ), Conrad (eng), Kurt (da, ty m fl); navnet er sammensat af "kuoni" (= dristig) og "rat" (= råd); Konrad / Kurt er altså en person, der giver "dristige råd".
 • Kristoffer, se Khristophoros.
 • Kræn, se Khristianos.
 • Kurt, se Konrad.
 • Kætil (oldnord), Keld / Kell / Kjeld (da), Ketillus (la). Navnet betyder "kedel", måske i betydningen en hjælm. Ketil bliver på latin til Ketillus. Ketillus var en from augustinermunk og domprovst i Viborg, der efter sin død i 1150 blev gjort til helgen i 1188. Han afbildes med en flad augustinerhue og alterkalk. Helgendag 11/7.

L

 • Laghi (oldda), Lauge / Lave / Lavs (da). Navnet betyder måske ven, fælle, kammerat.
 • Laila, se Helgi.
 • Lars, Lasse og Laura, se Laurentius nendenfor.
 • Laurentius (la) Laurits / Laurids / Lars / Lasse / Laura (da). Navnet betyder "den laurbærbekransede". Den berømteste Laurentius er den martyr, der led døden på en gloende jernrist i 258 e.Kr. Han afbildes gerne med den jernrist, han døde på. Laurentius har helgendag den 10/8.
 • Laws, se Laghi.
 • Lea (hebr); navn på Jakobs hustru i Det Gamle Testamente. Navnet betyder "den vilde ko". I det antikke Rom var der en from enke med navnet Lea. Hun døde i 384 og har helgendag den 22/3. 
 • Lena, Lene, se Magdalene.
 • Lenni og Lennie, se Leonard.
 • Leonard (oldhty), Lennie (eng / sv). Navnet betyder stærk / hård som en løve. Den først kendte Leonard var en from eneboer i området ved Limoges i Frankrig. Stedet tiltrak mange mennesker, og fra at være et enebo udviklede det sig til et stort kloster med Leonard som abbed (leder). Klosteret kom til at hedde Noblat. Efter et liv fuldt af gode gerninger døde Leonard omkring 559 e. Kr. Leonard har helgendag den 6/11.
 • Leonora, se Alienor.
 • Licia, se Adelheid.
 • Lilly (lat); navnet er dannet af Carl Von Linné, svensk botaniker, læge og zoolog.
 • Linda (germ). Ordet indgik oprindeligt som andet led i flere navne som f. eks. Rosa-linda, inden det blev et selvstændigt navn. Linda betyder hende, der er "sød og dejlig"
 • Line, se Karl.
 • Linette (oldeng), Lynette (eng), Lenette (da); Linette er måske navnet på en sangfugl.
 • Liv (da); navnet betyder ganske enkelt "liv" og er beslægtet med oldnordisk "hlif" (= beskyttelse).
 • Liva, se Oliver.
 • Lisbeth, Lisa, Lise og Lis, se Elisheba.
 • Liselotte, se Elisheba og Karl.
 • Loa (nordisk); navnet Loa betyder "god og sød".
 • Lone, se Apollonia.
 • Lotte, se Karl.
 • Louis Louise og Luisa, se Chlodevig.
 • Luca, se Lukas.
 • Ludvig, se Chlodevig.
 • Lukas (gr), Lucas (la), Luca (ital), Luke (eng); navnet er måske dannet som kælenavn til det latinske navn Lucius, den lysende (lux = lys). Det er evangelisten Lukas, som har gjort navnet kendt for altid. Han har helgendag den 18/10. Hans symbol er en okse med vinger.
 • Lumina (la); Navnet er dannet af latin "lumen", der betyder "lys". Navnet Lumina fortæller, at pågældende er "et lys".
 • Luna (la); ordet betyder "måne". Som gudinde kalde månen "Diana" på latin og "Artemis" på græsk. Diana er en kysk gudinde, der beskytter unge piger og den vilde natur.
 • Lærke (da). Lærke er navnet på en fugl herhjemme, der af ydre er forholdsvis uanseelig, men som flyver højt på himlen, medens den synger så smukt. Som pigemavn er navnet af nyere dato.

M

 • Madonna (it), Mona (da). Det italienske navn Madonna er sammensat af ma = min og donna = frue og betyder således min frue. Madonna anvendes ofte om jomfru Maria, men Mona kan også sættes sammen med Lisa og blive til navnet Mona Lisa.
 • Mads, se Mattaj.
 • Magdalene (hebr), Magdalena (la), Marlene (eng, ty), Malene / Lena / Lene (da). Navnet betyder "hende fra tårnbyen Magdala". Magdalena var navnet på en af de kvinder, der fulgte Jesus. Påskemorgen gik hun til graven for at salve liget og talte der med en opstandne Kristus. Hun afbildes med en salvekrukke. Helgendag den 22/7.
 • Magnus (la); navnet betyder "stor". I Norden er det Olaf den Helliges søn, Magnus den Gode 1024-1047, der har båret navnet Magnus.
 • Mai (sv), Maj (da) og May (eng), Maika / Maiken (sv); navnet henviser til forårsmåneden maj, men det kan også bruges som en kortere form af Maia og Maria, se disse.
 • Maia (gr); Maya (eng) / Maja / Maj (da), navnet på en græsk gudinde, der med Zeus blev moder til guden Hermes. Navnet Maja kan dog også opfattes som en kort form af Maria.
 • Maika og Maiken, se Mai.
 • Malene og Marlene, se Magdalene.
 • Malou (fr); navnet er sammensat af Marie og Louise; se Mirjam og Chlodevig
 • Maibritt (sv), sammensat navn af Maj og Britt, se Mai og Brighitta.
 • Malte, Malthe, se Helmod.
 • Marcellus (la), Marcel (fr & ty & flere andre sprog); navnet er en diminutiv af Marcus og betyder altså "lille Marcus".
 • Marcus (la), Marco (it)> Marcel (fr & ty), Marc (fr) , Markus / Mark (da); det latinske navn er afledt af navnet på den romerske krigsgud, Mars. Marcus er den anden af de 4 evangelister. Efter at have skrevet Markusevangeliet på opfordring af menigheden i Rom drog han til Ægypten og grundlagde den første kristne menighed der. Han blev dog arresteret og tortureret, hvorpå han døde i fængslet i år 62, den 25/4, som følgelig er hans helgendag. Markus gengives ofte med en løve.
 • Maren, se Mirjam.
 • Margarita (la), Margrethe /, Merete /, Mette / Rita / Grethe / Grete (da). Bag navnet ligger det græske ord for perle, margarites. Den hellige Margarita var en from jomfru, der led martyrdøden under kejser Diokletian. På et tidspunkt blev hun angrebet af Satan i skikkelse af en drage, men hun dræbte dragen ved at jage et kors ned i dens hals. Hun afbildes derfor i færd med at træde på en drage. Helgendag 20/7.
 • Mari, Maria, Marianne og Marie, se Mirjam.
 • Marianne (fr / da); oprindelig en diminutiv af Maria (= Lille Marie), men opfattes også som en sammensætning af Maria og Anna, se Mirjam og Hannah.
 • Marina (la), Maren (da) / Marna (sv). Navnet betyder, hende der kommer "fra / tilhører havet" (latin: mare). Legenden fortæller, at Marina fulgte med sin fader i kloster, da familien var blevet forladt af moderen. Her levede hun som munk, indtil det blev opdaget, at hun i virkeligheden var en pige. Derpå blev hun bortvist og brugte siden sit liv på at tage sig af de svage i samfundet. Hun har helgendag den 17/7.  
 • Marinus (la), Marin (fr); samme betydning som Marina, dvs. "den der kommer fra havet" (latin: mare).
 • Marisa (ital, sp, portugisisk); navnet er sammensat af Maria og Luisa, se Mirjam og Chlodevig.
 • Marius (la); Romersk slægtsnavn, dannet af navnet på romernes krigsgud, Mars. Kendt er den Marius, der som feltherre udslettede kimbrerne (der kom fra Himmerland) og teutonerne (som kom fra Thy) i årene 102 og 101 f. Kr.
 • Markus, se Marcus.
 • Marna, se Marina ovenover. 
 • Masarrah, Masarah (arab); navnet betyder "fryd" og "glæde".
 • Marta (aram), Martha (gr & la & da); Marta betyder "frue" og er navnet på en kvinde i Det Ny Testamente. Hun var søster til Maria og Lazarus. Hun har helgendag den 29/7.
 • Martine (fr, hollandsk); pigenavn dannet af Martinus.
 • Martinus (la), Martin / Morten (da). Navnet betyder "ham, der tilhører krigsguden Mars". Det er dog ganske andre faktorer, der har gjort navnet populært i middelalderen. For det var en from mand, som mod sin vilje blev biskop i Tours i Frankrig. Hans helgendag er den 11/11. Efter reformationen i 1536 fortsatte navnets popularitet i Danmark, nu på grund af reformatoren Martin Luther. 
 • Mathilt (oldhty), Mathilde, Mette / Tilde / Thilde (da). Navnet betyder mægtig kamp og er dannet af maht = magt og hilta = kamp. Navnet blev i sin tid populært på grund af en tysk helgeninde, den fromme og tålmodige dronning Mathildis, der var moder til den kejser Otto den Første. Hun har helgendag den 14/3.
 • Mattaj (aram), Matthaios / Mathias (gr), Matthæus (la) > Mathias (fr & ty), Mads (da); kælenavnet Theiss (ty) er dannet ud fra formen Matthias. Navnet Mattaj betyder "Herrens nådegave". Mathias var apostel, Matthæus en af de 4 evangelister. Apostlen Matthias har helgendag den 24/2, evangelisten Matthæus har helgendag den 21/9. Hans symbol er en engel, som han gerne gengives med.
 • Mathias, se Mattaj.
 • Matte, muligvis en sideform til Mattaj.
 • Maya, se Maia.
 • Meeri. Navnet Meeri er måske identisk med med det finske navn Meri, der betyder hende fra havet.
 • Melissa / Melitta (gr), Melisa (sp); navnet, der betyder en "bi", anvendes bl. om en nymfe, som gav himmelguden Zeus honning, da han var ganske lille. Der er dog også en helgeninde med dette navn. Hun led martyrdøden i Bulgarien midt i 100tallet og har helgendag den 15/9.
 • Melania (la), Melanie (fr). Navnet er dannet af det græske adjektiv "melaina", som betyder sort. Navnet "Melania" blev i Rom brugt som tilnavn til kvinder fra Orienten, der gerne var mørkere i huden end de romerske kvinder. Det er dog en bestemt from kvinde fra Rom med navnet Melania, som har gjort navnet kendt. Hun levede 342-409. Som ganske ung mistede hun to børn og sin mand. Det tredie barn gav hun i pleje og tog derpå på pilgrimsrejse til bl.a. Det Hellige Land. Sammen med en anden romersk kvinde, Paula, grundlagde hun på Oliebjerget ved Jerusalem et kvindekloster. Melanie har helgendag den 8/6.Merete, se Margarita.
 • Mette, se Mathilt eller Margarita.
 • Mia og Mie, se Mirjam.
 • Michella, Michelle, se Mikhael.
 • Mikhael (hebr), Michael (gr & la), Michele / Michelle / Michel (fr), Michaela, Michaela, Michella, Michelle (fr), Mika, Mikael, Mikkel (da). Mikhael, der betyder "hvem, er som Gud", er navnet på en af de fire ærkeengle. Det er Mikael, der vejer de dødes sjæle på dommedag.
 • Miklas, se Nikolaos.
 • Mille, se Aemilius.
 • Mirela (it); navnet betyder "den beundrede".
 • Mirjam (hebr), Maria (gr & la), Maren, Marie / Mia / Mie / Maren (da) samt Marianne (fr & da). Navnet betyder "den skønne". Maria, der var Jesu moder, er den største helgeninde i den kristne kirke. Vigtige helgendage er 8/12 (Mariæ uplettede undfangelse), 2/2 (festen for Mariæ renselse, herhjemme kaldet kyndelmisse), 25/3 (Mariae Bebudelse) og 15/8 (Marias optagelse i himlen, hvor hun krones til Regina cælorum, dvs. himlens dronning).
 • Mona, se Madonna.
 • Monica (la) < mone (gr) > Monika (da). Det græske adjektiv mone betyder "den eneste kvinde". Monica er navnet på den hellige Augustins moder. Hun var i modsægtning til ægtemanden Patricius troende kristen og har indirekte haft stor betydning for Augustins vej til kristendommen. Hun døde i Ostia oktober 387 e. Kr. og har helgendag den 27/8.
 • Morten, se Martinus.
 • Muhammad (arab) > Mohammad > Moham(m)et (tyrk) > Muhammed (da). Navnet betyder ham, det er værd at lovprise. Navnet er populært i den muslimske verden på grund af profeten Muhammed, der grundlagde Islam i året 622 e. Kr.
 • Murtada og Murtaza (arab); navnet betyder den "udvalgte".

N

 • Nabil (arab); navnet betyder "den fornemme", "den ædle".
 • Nana og Nanna, se Nanni.
 • Nadia og Nadja, se næste navn.
 • Nadezha (russ), Nadia (fr & eng), Nadja (da). Det russiske navn Nadezha betyder "håb".
 • Naja (grønlandsk); Navnet betyder "lillesøster til storebror"; Najaarak er en diminutiv og betyder altså "en lille lillesøster til en storebror".
 • Najaarak, se ovenfor.
 • Nancy (eng), oprindelig en deminutiv af Annis, dannet Agnes, se mere under Agnes.
 • Nanni (oldnord), Nanna / Nana (da). Navnet betyder den "kække". I nordisk mytologi var Nanna gift med guden Balder, der bl.a. var gud for retfærdighed. Ved et uheld blev Balder dræbt, og Nanna fulgte sin døde ægtemand til dødsriget Hel. Først når Ragnarok indtræffer, vil Balder og Nanna vende tilbage til gudernes verden. 
 • Natalia (la) > Natalya (russ) Natasha, Natasja (russ), Natacha (fr); Nathalie / Natalie (da), dannet af natalis (la), der betyder fødsel og fødselsdag; der tænkes på Jesu fødsel. Navnet Natalia blev tidligere givet til piger, der blev døbt juledag. Natalia er navnet på en from kristen kvinde i Cordova i Spanien, som led martyrdøden sammen med sin mand Aurelius i 852. De blev henrettet af sarazenerne. Natalia har helgendag 27/7.  
 • Niamatullah ?
 • Nichelle og Nikki, pigenavne, dannet af Nikolaos.
 • Nico og Nikoline, se det følgende opslag.
 • Nikolaos (gr), Nicolaus (la), Niclas / Niklas/ Niels / Nils / Nicolaj / Nikolaj / Nikolai / Klaus / Claus (da), samt Nikolic og Miklas (serb) og Nico (flere sprog); af Nikolaos dannes pigenavnene Nichelle (fr), Nichelle og Nikki (eng) og Nikoline (da). Det græske navn betyder "det sejrrige folk". Navnets popularitet i det kristne Europa skyldes først og fremmest Den Hellige Nikolaos. Han blev født i 270 og døde i 342. Allerede som spædbarn var han så from, at han ikke ville die på fastedage. Som voksen reddede ham bl.a. tre unge kvinder fra en djævel, der havde angrebet deres skib. Han endte sine dage som respekteret biskop i byen Myra. Han afbildes derfor med bispedragt og bispestav. Helgendag den 6/12.
 • Nina og Ninna, se Hannah.
 • Nora, se Alienor.

O

 • Octavius (la), Tavs (da). Det latinske ord octavius betyder den ottende, og det blev bl. a. brugt som et slægtsnavn. Slægten hedder således Gens Octavia. Den romerske kejser Augustus tilhørte af fødsel Gens Octavia, men blev dog af Cæsar adopteret ind i Gens Iulia.
 • Olaf (oldda), Olav / Ole / Oluf (da); Olaf er belægtet med oldnordisk Áleifr, der betyder drengen " med betydningsfulde forfædre".
 • Oliver og Olivia (eng), begge er dannet af oliva (la), et oliventræ. Liva er en kortform af Olivia
 • Oscar og Oskar, se Asgeirr.
 • Otto (oldhty). Navnet betyder arv og rigdom. Otto den Store (912-973) var en mægtig tysk kejser, der bl.a. udgjorde en alvorlig trussel mod Danmark. Det lykkedes dog den danske konge Harald Blåtand at afværge denne trussel.

P

 • Patricia og Patricius (la), Patrick (irsk). Det latinske adjektiv "patricius" betyder fornem, men det er den irske biskop Patrick, som gjorde navnet populært. Det var ham, der bragte kristendommen til Irland. Han har helgendag den 16/3.
 • Petronilla (la), Pernille (da). Navnet er dannet af det latinske slægtsnavn Petronius, der sandsynligvis er dannet af Petrus.
 • Petros (gr), Petrus (la) Peter / Per (da). Det græske substantiv petros betyder klippe, og det var det navn, Jesus gav til apostlen Simon med besked om, at han skulle være den klippe (petros), som kirken skulle bygge på, når han ikke længere selv var på jorden. Peter led martyrdøden i Rom den 29/6 år 64 ved at blive korsfæstet med hovedet nedad. Han har ligesom Paulus helgendag den 29/6, og han gengives ofte med de to nøgler, som kan åbne og lukke døren til Himlene.
 • Philippos (gr), Philippus (la), Philippe (fr), Philip, Phillip (eng) > Filip (da). Navnet betyder "den der elsker heste" og er dannet af to græske ord,  filo = holder af og hippos = heste. Sammensatte navne, hvori der indgår ordet for hest (ippo), var i oldtidens Hellas gerne et signal om overklasse, for det var primært overklassen, som havde råd til at holde hest.
  Den makedonske konge Filip (konge fra 359 til 336 f. Kr.), som var fader til Alexander den Store, var den første, der forsøgte at samle de selvstændige græske bystater til et stort rige, en bestræbelse, som blev fortsat af sønnen Alexander den Store.
  Filip er også navnet på en af de 12 apostle, og det er grunden til, at navnet blev anvendt i middelalderen. Efter Jesu kortfæstelse, opstandelse og himmelfart forkyndte Filip evangeliet i Lilleasien. Her blev han korsfæstet i Hierapolis. Han har helgendag den 1/5. 
 • Pia (pigenavn) og Pius (drengenavn), begge fra latin. Navnet betyder "den fromme". En from kvinde ved navn Pia led martyrdøden i Afrika, og hun har helgendag den 19/1. Flere paver har heddet Pius, og den første med navnet led martyrdøden under kejser Markus Aurelius, der var kejser fra 161 til 180. Denne Pius har helgendag den 11/6.
 • Paulus (la), Paul / Poul (da); Navnet er et romersk familienavn, der egentlig betyder "lille". Navnets udbredelse skyldes ikke mindst apostlen Paulus, forfatteren til en væsentlig del af Det Ny Testamente. Paulus led martyrdøden i Rom ved halshugning den 29/6 år 64, dvs. samme dag og år som Peter. Paulus har også helgendag 29/6.
 • Pramit (indisk) / Pramet; Navnet betyder "den vise".
 • Prathanporn; navnet er formodentlig af thailandsk oprindelse.

R

 • Rafael (hebr), Raphael (gr & la); navnet netyder "Gud har helbredt". Rafael er navnet på en af de 4 ærkeengle i Biblen.
 • Randi (nordisk); navnet indeholder to elementer, et for skjold og et for helligdom. Randi betyder altså "helligt skjold".
 • Rasmine og Rasmus, se Erasmos.
 • Rebekka (hebr), Rebecca (la), Rebekka (da). Navnet betyder "hende, der forbinder". Det Gamle Testamente beretter, at Isak (søn af Abraham) var gift med Rebekka, og sammen havde de sønnerne Esau og Jakob. I nyere tid har en from nonne båret navnet Rebecca. Hun levede i Libanon fra 1832 til 1914. Hendes helgendag er den 23/3.
 • Renatus (la), René (fr). Navnet betyder "den genfødte". Ifølge legenden levede der en biskop i Angers med dette navn, og han døde i 450 e. Kr. Han blev helgen for træskomagere og har helgendag den 6/10.
 • Rigmor (da). Navnet, der allerede anvendes i folkeviserne, betyder muligvis "den mægtige mø".
 • Rikke, se Frethareikeis.
 • Rine. Navnet Rine kan opfattes som en kort form af Katharine (se dette) eller som en dansk form af det hebræisk ord Rina, der betyder glæde.
 • Rita, se Margarita.
 • Robert, se Hreodbeorht.
 • Rolfr (oldnord), Rolf (da); Der er tale om et sammensat navn, der betyder "mægtige ulv".
 • Ronni (eng), sideform til Ronny, kæleform til Ragnvald, der er sammensat af "ragn" (råd / anbefaling) og "valdr" (leder / hersker).
 • Rosa (la), Rose (ty & da). Rose er navnet på en plante med skønne blomster, men den er dog sædvanligvis også udstyret med torne.
 • Rosalia (lat, ital); navnet er dannet af "rosa" (en rose). Navnet blev båret af en from kvinde, der levede som eneboer på Monte Pellegrino på Sicilien; Rosalia har helgendag den 4/9. 
 • Rosalin (germ), Rosalinda (la); det germanske Rosalin er sammensat af ordene hors = hest og linde = blid, Rosalin er altså hende med "den blide hest". Men den latinske form Rosalinda kan opfattes som en sammensætning af rosa = rose og linde= blid, altså "den blide rose"
 • Roskva, se Røskva.
 • Ruben (hebr); navnet betyder "det at se". Ruben var søn af Jakob og Lea, og han blev stamfader til en af Israels 12 stammer.
 • Rune, se næste opslag.
 • Runi (oldnord), Rune (da). Navnet betyder "ham med hemmeligheden".
 • Røskva (da); navnet er dannet af oldnordisk ro;skr, der betyder "handlekraftig og modig". Sammen med Tjalfe er Røskva tjenere hos den nordiske tordengud Thor.

S

 • Sabab, se Sava.
 • Sabina (la), Sabine (fr/ty); navnet betyder "sabinerinden", dvs. hende fra Sabinerbjergene". Dette område øst for Rom er kendt for sine meget smukke kvinder. Sabina er også navnet på en romersk helgeninde, som har mindedag 29/8.
 • Sabrina (eng); navnet er en latiniseret udgave af "Hebren", som er det oprindelige navn på den længste flod i England. Man fortæller, at Sabrina var en prinsesse, som druknede i floden, der efterfølgende fik navn efter hende.
 • Salim (arab), "sikker", "tryg".
 • Samuel (hebr), Sami (da); navnet betyder den, der er hørt af Gud. Det var en profet ved navn Samuel, der salvede David til konge i Det Gamle Testamente.
 • Sami, se Samuel ovenfor eller Sami nedenfor.  
 • Sami (arab); navnet betyder "den ophøjede".
 • Sandra, se Alexandros.
 • Sanne, se Susanna.
 • Sarah (hebr), Sara (la & da). Navnet betyder fomodentlig "fyrstinde". Sara var gift med Abraham og derved stammoder til det jødiske folk.
 • Sarina er formodentlig en diminutiv af Sarah, se ovenfor.
 • Sarona / Sharona (hebr). Navnet betyder "frugtbar slette".
 • Sascha, se Alexandros.
 • Sava (hebr), Sabbas (gr), Sava (serbisk), Sabab (da?); navnet betyder "gammel (og klog) mand". Det har været båret af flere helgener, iblandt dem den milde og ydmyge metropolit (ærkebiskop) Sabas II. I den serbisk-ortodokse kirke har Sabbas II helgendag den 21/2. 
 • Sean, se Johannes.
 • Sebastianus (la), Sebastian / Bastian (da); navnet betyder "ham fra Sebaste", en by i Lilleasien. Sebastian var navnet på en romersk officer, der hjalp de kristne under kejser Diokletians kristenforfølgelser 303-305. Da han blev opdaget, blev han bundet til et træ og henrettet af romerske bueskyttere. Men han overlevede sårene og blev plejet af en from enke, Irene. Derpå opsøgte han kejseren og bebrejdede ham hans grusomhed mod de kristne. Så blev han pryglet ihjel, kastet i kloakken og allerede i 300-tallet æret af de kristne i Rom. Han har helgendag den 20/1.
 • Selma, se Anselm.
 • Sergius (la), Serge (fr). Sergius var i antikkens Rom navnet på en romersk slægt, men det er dog tre kristne, som har gjort navnet Sergius populært. Den første var en martyr, der led døden år 305 i Syrien, og som har helgendag 7/11. Den anden Sergius var en pave i Rom, der døde år 701. Han har helgendag 8/11. Den tredie Sergius er russisk klosterstifter, der døde i Moskva 1392. Hans helgendag er den 25/11.
 • Severinus (la) > Søren (da). Navnet Severinus betyder den strenge. Severinus var navnet på biskop i Köln omkring 400. Han afbildes med en kirkebygning i hånden. Helgendag den 23/11.
 • Shanni (irsk); navnet betyder formodentlig "gammel" og forbindes med Irlands længste flod, Shannon. Shanni er således navnet på flodens guddom.
 • Sharon (hebr), Shahrun; navnet betyder "slette", men der tænkes gerne på en bestemt frugtbar israelsk kyststrækning.
 • Sidsel, Sisse og Sissel, se Caecilia.
 • Siegfried (nord), Sigfred (da); navnet er sat sammen af "sigr" (= sejr) og "frid" (= fred); Siegfried / Sigfred er altså "ham, der bringer sejr og fred".
 • Signý (oldnord), Signe (da). Navnet betyder "hende med sejren". Ifølge et middelalderligt sagn var der en kongedatter ved navn Signe, som fulgte sin elskede Hagbard i døden.
 • Sighrith (oldda), Sigrid / Siri (da); navnet er sat sammen af tre nordiske ord: sigr (= sejr), as (= guddom) og frird (= smuk); Sigrid betyder altså "smuk og sejrende gudinde"!
 • Sigurdr (oldnord), Sigurd (da), ); navnet er sat sammen af to oldnordiske ord, sigr (=sejr) og warth (= vagt). Navnet Sigurd optræder bl.a. i Vølsungesaga og i Snorres Edda. 
 • Sigvalddr (oldnord), Sigvald (da); navnet er sammensat af sikr = sejr og valdr = hersker; Sigvald er altså den "sejrende hersker".
 • Silas, se Silvanus.
 • Sille og Silke, se Caecilia.
 • Simon og Simeon (hebr), navn, der betyder "ophøjelse". Heraf dannes pigenavnet Simone. Flere personer i Det Ny Testamente bærer navnet Simon / Simeon, og dertil kommer adskillige helgener.
 • Sinan (arab); navnet betyder "spydspids" og har været båret af adskillige betydningfulde mænd i de arabiske lande som f.eks. Ibrahim ibn Sinan (908–946), der var matematiker og astronom i i Bagdad.
 • Sidsel og Sisse, se Caecilia.
 • Silvanus (la), heraf kortformen "Silas". Silvanus betyder "ham fra skoven" og er navnet på den romerske skovgud.
 • Sine, se Johannes.
 • Siri, se Sighrith.
 • Snædis (isl). Navnet betyder sneens gudinde.
 • Solveig (nord), Solvej (da). Navnet er sammensat af sól = sol og veig = styrke. Solveig betyder således "stærk / lysende sol".
 • Sophia (gr), Sophia (la), Sofie, Fie (da). Navnet betyder visdom. Sophia er bl.a. navnet på en from jomfru og martyr, der har helgendag den 30/4.
 • Sophos (gr), Sophus (la), Sofus (da). Navnet betyder "den vise".
 • Stephanos (gr), Stephanus (la), Stephen / Steve (eng), Etienne (fr), Stefan / Steffan / Steffen (da). Af drengenavnet Stephanos dannes pigenavnene Stephanie (fr / eng) og Stefanie (da).
  Navnet betyder æreskrans, krone. Stefanos var en af de første 7 diakoner, som blev indsat af apostlene til at betjene den første kristne menighed i Jerusalem. Han udførte sit hverv fromt og omhyggeligt, men på et tidspunkt blev han bragt for jødernes råd og anklaget for gudsbespottelse. Han blev uretfærdigt dømt til stening og blev således den første martyr i den kristne kirke. Han har helgendag den 26/12. 
 • Steingrimur (oldnord); navnet er sammensat af stein (= sten) og grimur (= maske) og betyder således "manden med stenmasken".
 • Sten / Steen (oldda). Ordet betyder ganske enkelt "sten". Navnet Sten / Steen er et oversættelseslån fra det græske navn Petros, som også betyder "klippe / sten". Læs mere under navnet Petros.
 • Stine og Stinne, se Khristiane.
 • Suni (oldnord), Sune (oldda); navnet betyder "søn".
 • Susanne (hebr), Susanna (la), Sanne (da). Navnet, der betyder "lilje", bruges bl.a. om en smuk, from og dydig ung pige i Det Gamle Testamente. Men det er også blevet båret af flere helgeninder, bl.a. en jomfru, der led martyrdøden i Rom omkring 300 e.Kr.
 • Sveinn (oldnord), Svend / Sven (da); heraf pigenavnet Svenja. Navnet betyder "fri mand i en anden mands tjeneste".
 • Særún (isl); navnet er sammensat af de oldnordiske ord sær = hav og rún = hemmelig; navnet Særün betyder således "havets hemmelighed".
 • Søren, se Severinus.
 • Søsser (da). Pigenavnet Søsser er dannet af substantivet, søster.

T

 • Tage (oldda), Tage (da); ordet betyder muligvis "kautionist" / "garant".
 • Taja (indisk), en "krone", "krans"
 • Tana og Tanja, se Tatiana.
 • Tatiana (la), Tana og Tanja (da). Navnet er afledt af Tatius, en sabinsk konge i det tidlige Rom. Tatiana  var en from kvinde i det gamle Rom. Hun led martyrdøden under kejser Alexander Severus (kejser fra 222 til 235 e. Kr.).  Først fik Tatiana revet øjnene ud med nogle kroge, derefter blev hun kastet for de vilde dyr og derpå brændt for til sidst at blive halshugget. Tatiana har helgendag den 12/1.
 • Tavs, se Octavius.
 • Tenna, se Hortensia.
 • Thea, se Theodora.
 • Theepakorn; send en mail til hboltj@mail.dk, hvis du kender navnets oprindelse og betydning.
 • Theiss, se Mattaj.
 • Theodora (gr), Thea (da); navnet betyder "Guds gave". Theodora var en from nonne, der levede i forbilledligt klosterliv i Thessaloniki i Grækenland i 800-tallet. Hun har helgendag den 29/8.
 • Theodoros (gr), Theodorus, Theodor (da); navnet betyder "Guds gave" og er blevet båret af adskillige helgener. En af de første var en soldat i kejser Maximianus hær. Han led martyrdøden under en kristenforfølgelse i 306. Han har helgendag den 17/2.
 • Theresa (la), Teresa (sp, portugisisk), Terese, Therese (nord); navnet er muligvis dannet af "theros" (gr), der betyder "sommer". Men Theresa kan også være opkaldt efter en græsk ø, Thera. Flere helgeninder bærer navnet Theresa, berømt er Den hellige Theresa af Avila i Spanien, der levede som en from og klog nonne i 1500-tallet. Hun har mindedag den 15/10.
 • Thilde / Tilde, se Mathilt
 • Thoma (aram), Thomas (gr & la & da), Tomas / Tom (da), Tommaso (ital), Tommy (eng), Tomace; navnet betyder "tvilling". Thomas var en af de 12 disciple i Det Ny Testamente. Han ville ikke tro, at Jesus virkelig var opstanden fra de døde, før han fik lov til at se og berøre sårene efter naglerne og lansen og kaldes derfor "den vantro Thomas". Thomas led martyrdøden i Indien år 72, og han har helgendag den 3/7.
 • Thorbiorn (oldda), Torben / Tue (da). Navnet er sat sammen af det nordiske gudenavn Thor og ordet bjørn.
 • Thorkil (oldda), Thorkild / Torkild / Toke (da); Navnet betyder "Thors hjelm" og blev båret af den første kristne dansker, Thorkil den Høje.  
 • Thorsten (oldda), Torsten (da). Navnet, der er sat sammen af det nordiske gudenavn Thor og ordet sten, betyder altså "Thors sten."
 • Thøger (da), Thydhger (middelalderdansk), Theodgarus (la). Navnet er blevet tolket som "Guds spyd", et passende navn for en kristen missionær.  Den hellige Thøger var født i Thüringen, og efter ophold i England og siden i Norge kom han til Vestervig i Thy omkring 1035. Her omvendte han ved sit gode eksempel og sine prædikener de endnu hedenske thyboere til kristendommen. Efter hans død i 1067 blev han æret som helgen, og han har helgendag den 30/10.
 • Tilde og Thilde, se Mathilt.
 • Tim, se næste opslagsord.
 • Timotheos (gr), Timotheus (la), Tim (eng & da); navnet er sammensat af to græske ord, timo = ærer og theos = gud. Timotheos betyder altså "ham, der ærer Gud." En af Paulus ledsager på hans missionsrejserne bar navnet Timotheos. Han led martyrdøden i Ephesus i 16/1, formodentlig i året 97 e. Kr.
 • Tina, Tine ogTinne  (da), korte forme af navne som Kristine, se Khristiane.
 • Tobiah (hebr), Tobias (gr & la & da). Det hebræiske navn betyder "Gud er god". Tobias er hovepersonen i Tobits Bog, som er et af de apogryfe (ikke anerkendte) skrifter til Det Gamle Testamente. Med ærkeenglen Rafaels hjælp fik han bortdrevet en dæmon, som havde plaget en kvinde ved navn Sarah, der siden blev hans hustru.   
 • Thove / Thora / Tove (da); navnet indeholder to oldnordiske elementer, Þórr (= himmelguden Thor) og adjektivet fríðr (= smuk).
 • Toke, se Thorkil.
 • Torben, se Thorbiorn.
 • Tove, se Thove.
 • Trine, se Katharine.
 • Throgils (oldda), Troels (da); navnet er sammensat gudenavnet Thor og gisil, dvs. pileskaft. Troels betyder altså "Thors pil".
 • Tue, se Thorbiorn.

U - V - W - X - Y - Z - Æ - Å

 • Úlfr (oldnord), Uffe og Ulf (da); navnet betyder "ulv".
 • Ulla, se næste opslag. Ulla kan dog også opfattes som en form af Ursula.
 • Ulrich (ty), Ulrik (da). Navnet er sammensat af ordene odel (nedarvet jord) og richi (rig / mægtig) og betyder således ham, "der er rig på jord". Heraf dannes pigenavnene Ulrikke / Ulla (da).
 • Ursula (la), Ursula / Ulla (da); Ursula er en diminitiv af ursus (la), bjørn; Ursula betyder følgelig "lille bjørn".
 • Valborg, se Walburg.
 • Vakur (oldnord), Vaka i femininum; navnet betyder "vagtsom, tapper, modig". Vaka er altså den "vagtsomme, tapre og modige kvinde".
 • Vasilije, se Basileos.
 • Vera (russ, nord m fl); navnet betyder "tro"; Vera er altså "den troende / trofaste pige". Navnet Vera kan også opfattes som et latinsk adjektiv, der betyder "sand", "sandfærdig" og "ægte".
 • Victor (la), Viktor (da); navnet betyder sejrherre. En af de første med dette navn var Victor den Første, som var pave i Rom i årene 189-199. Han siges at have været den første til at holde messe (= gudstjeneste) på latin, hvor sproget hidtil havde været græsk. Det er dog først i 300-tallet, at latin slog igennem som gudstjenestesprog i Italien. Han har helgendag den 28/7.
 • Victoria (la), Victoria (da), Viktoriya (russ), Vicki, Vickie, Vicky, Vikki (eng). Navnet betyder hende med sejren. Victoria var en from jomfru, der led martyrdøden under kejser Decius omkring 250 e. Kr. Hendes helgendag er den 23/12.
 • Viggo (da); i navnet indgår det oldnordiske ord "víg", der betyder "krig". Viggo er altså "den krigeriske".
 • Villy, se Willahelm.
 • Vikki, se Victoria ovenfor.
 • Vivi, se næste navn.
 • Vivianus (la), Vivian (eng), Viviana / Bibiana (ital), Vivi (da & sv); navnet Vivianus er dannet af det latinske adjektiv "vivus", der betyder "levende".
 • Vitus (la). Navnet er beslægtet med ordet "vita", der betyder liv. En af de første med navnet Vitus var en sicilianer, der led martyrdøden knapt 14 år gammel under kejser Diocletians forfølgelse af de kristne omkring år 300. Vitus hjælper børn og unge, der lider af epilepsi og kramper. Vitus har helgendag den 15/7.
   
 • Walburg (oldhty), Valborg (da); navnet er muligvis sammensat af walah = fremmed og bjarka = hjælpe; Valborg er "hende, der hjælper de fremmede".
 • Wasimah (arab), Wazhma; dette arabiske pigenavn betyder "den smukke og dejlige pige".
 • Willahelm (oldty), Wilhelm / Willi / Willy /(ty), William, Willy, Bill, Billy (eng), Vilhelm / Villy (da), Guillaume (fr), Guglielmo (ital); Navnet er sammensat af "wil" = vilje, ønske og "helm" = hjælm, beskyttelse.
 • Willehad (oldeng), Willehadus (la), Villads (da); navnet er sammensat af to oldengelske ord, willa = vilje og headu = kamp. Villads er altså ham, der har "kampvilje". Willehad (c. 745-789) er bl.a. navnet på en engelsk helgen. Han var missionær i Tyskland og sluttede som biskop af Bremen. Han har helgendag den 8/11.
 • Willibald; navn af oldeng. oprindelse, sammensat af ordene for vilje og mod. Willibald er navnet på en engelsk munk og missionær fra 700-tallet. De sidste årtier af sit liv levede han som biskop over Franconia, et område i det nuværende Tyskland. I 938 blev han erklæret helgen af pave Leo VII; hans helgendag er den 7/7.
   
 • Xenia (gr), Zenia / Zeniat (?); navnet betydere "den fremmede / den gæstfri".
   
 • Yannik, se Johannes.
 • Yara (arab); navnet betyder "varm og venlig".
 • Yasmin (arab), Yasemin (tyrk), Jasmine (pers); jasmin er en plante, der findes både som busk og træ. Blomsterne er meget velduftende og anvendes til fremstilling af parfume.
   
 • Zahra (arab); navnet betyder "den strålende / den lysende". Profeten Muhameds datter Fatimah bar tilnavnet Zahra.
 • Zaynab (arab), Zainab (arab), Zanab (da); navnet betyder "skønhed" og anvendes om et blomstrende og velduftende træ, der vokser i de arabiske lande. Zaynab er også navnet på profeten Muhameds ældste datter.
 • Zenia og Zeniat, se Xenia.
 • Zhili; send en mail til hboltj@mail.dk, hvis du kender navnets oprindelse og betydning.
 • Æinrikr (oldda) > Erik (da); navnet betyder "ham, der er ene-hersker" (rikr = hersker). Berømt i Danmark er Erik den Røde, som kolonisrede Grønland omkring 985. Navnets udbredelse skyldes også den svenske helgenkonge Erik, der blev dræbt Kristi Himmelfartsdag 1160. Hans helgendag er 18/5.
   
 • Aage / Åge, se Aki.

Litteratur om navne

Mogens S. Brandt, Hvad skal barnet hedde? Politikens Forlag 1981.
Tue Gad, Helgener - Legender fortalt i Norden, Rhodos 1971.
Louis Hjelmslev, Sproget - En introduktion, Berlingske Forlag 1963.

Nudansk ordbog
, Politikens Forlag 1980 og senere. Det skal være udgaven med sproghistoriske forklaringer!

Niels M. Saxtorph, Danmarks Kalkmalerier, Politikens forlag 1986.

Hjemmesider med navne

http://www.behindthename.com/ . Her går man sjældent forgæves.
http://www.nordicnames.de/wiki/Main_Page. Denne hjemmeside har fokus på nordiske navne.
http://www.bachpan.com/. Hjemmeside med meget stort antal indiske navne.
http://www.indiachildnames.com/default.aspx . Her er der ligeledes et stort antal indiske navne.

http://www.sudairy.com/ . Her findes arabiske navne.
http://www.heiligenlexikon.de/ . Her gives et væld af oplysninger om navne, der på den ene eller anden måde har tilknytning til kristendommen.

BJ / 2016